Oblicza wolności Marcina Gortata

Pokorny, kreatywny i perfekcyjny Marcin Gortat

Pokorny, kreatywny i perfekcyjny Marcin Gortat

Takie oblicza Marcina stawiają jego wolność nie jako pragnienia i ideały ale jako doświadczenia, które nabywa w życiu.

Osiągnięcie upragnionego celu i perspektywa rozwoju, była i jest jego najważniejszą definicją wolności życiowej. Czym byłaby dla Marcina wolność, gdyby nie jego pasje i pragnienia. Spełnia je dzięki pokorze, kreatywności i perfekcji swoich działań. Zawsze powtarza, że wolność jest najwyższą potrzebą człowieka i osiągają ją Ci, którzy stale pracują nad sobą i żyją zgodnie z własnymi wartościami. Nie robią nic na siłę, ale mają głęboką motywację do życia.

Ciężka praca, dążenie do wyznaczonego celu, samodyscyplina. Świadomość własnej niedoskonałości, stała praca nad sobą. Przyznawanie się do błędów i korygowanie ich. Nie wyolbrzymianie własnego ego, szanowanie własnego sukcesu i sukcesu innych.

moja rada

Miej szacunek do życia i innych ludzi. Dbaj o dobre relacje z nimi. Miej dystans do siebie. Bądź pokorny, ale nie bój się pokazać na co Cię stać! @Marcin Gortat

Każdy rodzi się kreatywny, sztuką jest kreatywność rozwijać. Kreatywność to nieszablonowe myślenie i patrzenie na rozwiązania z różnych perspektyw.

moja rada

Odejdźcie od szablonowego myślenia, szukajcie inspiracji oraz motywacji do działania! Uwolnijcie się od myślenia, że coś jest niemożliwe – działajcie! Wyrażajcie siebie poprzez kreatywność. Bycie kreatywnym oznacza bycie oryginalnym! @Marcin Gortat

Perfekcja, to wynik pracy nad sobą i swoimi słabościami. Swój sukces opieram na bardzo solidnym fundamencie, którym jest ciężka praca, wytrwałość, systematyczność i doprowadzanie spraw do końca.

moja rada

Pamiętajcie, ciężka praca owocuje! Każdy z nas może podjąć wyzwanie i dążyć do wyznaczonego celu, pod warunkiem, że jest konsekwentny w tym co robi! Nie musisz być doskonały, żeby być perfekcyjny! @Marcin Gortat